headerbeeld-leerconcept

Pionierende basisschool in Soest Excellente School

Hoop op uitrollen leerconcept

Tekst: Katja Tremio | Foto: 2e van der Huchtschool | Artikel uit VBS | mei 2018

De 2de Van der Huchtschool ontving dit jaar samen met 48 andere scholen het predicaat Excellente School. Een titel om trots op te zijn, maar wat de school betreft ondergeschikt aan de echte winst van hun leersysteem: gelukkige kinderen. Met maatwerk van a tot z bewijst de pionierende basisschool in Soest dat kinderen met gedragsproblemen wel degelijk kunnen slagen op een reguliere basisschool.

‘Voordat wij startten met ons leerconcept trokken wij, meer dan gemiddeld, kinderen met gedragsproblemen aan’, vertelt Karola Schipper, leerkracht, intern begeleider en bouwcoördinator van de school. ‘Onze school stond in de omgeving bekend om haar rust en regelmaat en dat sprak aan. Maar zelfs met een maximaal arrangement van 5 keer een half uur per week aan individuele begeleiding, konden wij deze kinderen niet geven wat ze nodig hadden. Directeur Rick Mast en ik legden – nu 2 jaar geleden – bij samenwerkingsverband De Eem een nieuwe aanpak neer.’

Ontstaan groep Aarde

‘Bij het samenstellen van het leerplan keken we eerst naar wat de kinderen echt nodig hadden. We kwamen uit bij de volgende pijlers: leerkracht nabijheid, sociaal emotionele stimulans, het ontwikkelen van de executieve functies en begeleiding bij de primaire vakken. Zo ontstond groep Aarde. We begonnen met twaalf kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8, die allemaal hun eigen leer- en gedragsproblemen hadden. Denk hierbij aan autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsproblematiek of een laag IQ. Inmiddels is de groep uitgebreid naar zeventien kinderen. Zij krijgen in de ochtend les in de primaire vakken in groep Aarde en keren na de lunch terug naar hun jaargroep. Daarmee volgen ze alle andere lessen, excursies en gastlessen en hebben ze pauze.’

Voordelen leerconcept

Van de zeventien Aarde-kinderen zouden er officieel vijftien naar het speciaal (basis) onderwijs gaan. ‘Dat zij hier gelukkig zijn én stappen maken is fantastisch. Dit komt vooral door de gerichte aandacht die deze groep in de ochtenduren krijgt. De kinderen vinden rust in groep Aarde, onder andere omdat ze op hun vertrouwde school in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Ze mogen zichzelf zijn en worden gewaardeerd om wie ze zijn. Daarnaast scheelt de aanpak het samenwerkingsverband ontzettend veel geld. Waarmee ik niet wil zeggen dat we zonder het speciaal (basis)onderwijs kunnen. Heel soms helpt zelfs een groep Aarde niet genoeg en heeft een leerling deze aanpak vijf dagen per week nodig’, aldus Schipper.

Persoonlijk leerprogramma

De kinderen in groep Aarde hebben allemaal een persoonlijk leerprogramma. Dit wil zeggen dat zij per vak op het niveau werken dat bij hen past. Schipper: ‘Zo is er een meisje uit groep 8 dat rekent op groep 6-niveau, taal en begrijpend lezen leert op groep 7-niveau en spelling verder ontwikkelt op groep 8-niveau. Dit soort maatwerk – passend onderwijs pur sang – vereist per leerling een ontzettend nauwgezette planning. Dit betekent dat leerkrachten sterk vooruit plannen en hun werk op de klas en op hun collega’s moeten afstemmen. Dat kan alleen als je een flexibel team bent en elkaar 100 procent steunt.’

Gasten

Het concept doet meer dan het begeleiden van de zeventien bijzondere leerlingen. Groep Aarde ontvangt ook gasten die flexibel aansluiten bij de groep. Denk aan (hoog)begaafde kinderen die extra uitdaging nodig hebben (groep Water) en kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken (groep Vuur). ‘Dan zitten er wel eens 28 kinderen in de klas. En nee, dat is niet druk. Alle kinderen snappen het concept. Ze nemen plaats en werken zelfstandig. Als ze een vraag hebben, gaan ze aan de “vergadertafel” zitten. Wij helpen hen zodra het kan. Alle professionals die verbonden zijn aan de 2de Van der Huchtschool, zoals een logopedist, vallen onder de groep Lucht. Zo heeft onze school iedere vorm van aandacht ondergebracht in een effectief leersysteem.’

Maximale steun

‘Wat ons concept zo succesvol maakt, is het feit dat iedere betrokkene deze aanpak steunt’, gaat Schipper verder. ‘Het samenwerkingsverband, het bestuur, de algemeen directeur, maar vooral ook het team en de ouders. We doen er alles aan om dit succes te borgen. Zo houden we logboeken bij over alle zeventien kinderen, zijn de leerkrachten eindverantwoordelijken en dus aanwezig bij ieder gesprek, ligt de planning voor een Aarde-kind iedere woensdag standaard klaar en delen we alles met de ouders. We bellen, mailen, maar het liefst nodigen we hen uit om te praten met elkaar, open en eerlijk.’

Ambitie

Met het predicaat excellent op zak hoopt de 2de Van der Huchtschool dat meer scholen in Nederland getriggerd raken door deze aanpak. ‘Wij zijn het levende bewijs dat ons concept werkt. We staan dan ook open voor kennisdeling en ontmoetingen, zodat we kunnen praten over implementatie van het concept binnen andere scholen. Onze missie is meer gelukkige bijzondere kinderen binnen het regulier onderwijs!’

Wat houdt het predicaat Excellente School in?

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel.

Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op, maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

Karola Schipper

Leer hier het originele artikel

 

[custom-twitter-feeds]

Bij het samenstellen van het leerplan keken we eerst naar wat de kinderen echt nodig hadden.