Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

De Trampoline

SWV Brabantse Wal

Overgang PO-VO

SWV VO 30 06

Voorbij het diploma

SWV Sterk VO

Special Class

SWV VO West-Friesland

website4x

Observatievoorziening jonge kind

SWV PPO Regio Leiden

Groep Aarde

SWV de Eem

Ieder kind hoort erbij!

SWV De Meierij

Overstap naar regulier

SWV RGV

1 2 3>