Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Groep Aarde

SWV de Eem

Ieder kind hoort erbij!

SWV De Meierij

Overstap naar regulier

SWV RGV

Special Class

SWV VO West-Friesland

website4x

Observatievoorziening jonge kind

SWV PPO Regio Leiden

Inloopspreekuur jeugdhulp op school

SWV Passend Onderwijs IJmond

Teaminterventie onderwijscultuur

Onderwijs Dat Past

Eerder samenwerken met Praktijkonderwijs

RSV Breda PO en VO

1 2 >