Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Arrangement CBO Vooruitwerklab

SWV IJssel Berkel

Ieder kind een KanZ

SWV Passend PO Noord-Kennemerland

Trajectplusklas HAVO/VWO

SWV VO Noord-Kennemerland

< 1 2 3