Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Inloopspreekuur jeugdhulp op school

SWV Passend Onderwijs IJmond

Pilot Hoogbegaafdheid

Onderwijs dat past 

Eerder samenwerken met Praktijkonderwijs

RSV Breda PO en VO

Onderwijsjeugdhulp-
arrangement OPDC

SWV Passend Onderwijs Almere

website4x

Impulsklas

SWV PO de Meierij 

Scholen bezoeken als kwaliteitsinstrument

SWV Amstelland en Meerlanden

Pilot Hoogbegaafdheid

SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Opting out leerwegondersteuning

SWV Sterk VO

< 1 2 3