Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Inloop jeugdhulp op school

SWV Passend Onderwijs IJmond

Teaminterventie onderwijscultuur

Onderwijs Dat Past

< 1 2