header3

Passend onderwijs

Een eerlijk verhaal

Tekst: gezamenlijk geschreven door de initiatiefgroep | september 2017

Het eerlijke verhaal is dat je het niet oneens kan zijn met passend onderwijs, want wie is er niet voor de rechten van kinderen? Recht op een onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis afgestemd op hun behoeften. En vertaald naar het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke ondersteuning. Met passend onderwijs willen we de omslag maken van achteraf repareren naar zo vroeg mogelijk ondersteunen, van werken in hokjes naar intensieve samenwerking tussen onderwijs en relevante andere partners in o.a. de jeugdhulp en van slagboomdiagnostiek naar het zoeken van positieve oplossingen. En ja, dat is voor iedereen die daar dagelijks een bijdrage aan levert een enorme uitdaging. Want kinderen zijn net mensen. Ze groeien, ontwikkelen zich, hebben buien, talenten en hun eigen aardigheden. Dus passend onderwijs is zoeken, uitproberen, opnieuw zoeken totdat je een ‘tijdelijk’ passende oplossing vindt.

Passend onderwijs is dus veel. Maar het is geen bezuiniging. Wel zijn er verschillen tussen regio’s. Om de ontstane scheefgroei recht te trekken, krijgt de ene regio nu meer financiële middelen en de ander minder. Passend onderwijs biedt ook mogelijkheden om middelen anders, meer op maat, in te zetten. Dat is goed. Ook als we (nog) niet alles kunnen verantwoorden. Met passend onderwijs spraken we ook af dat regio’s hierin hun eigen keuzes kunnen maken. Als we vinden dat de verantwoording niet voldoende is, moeten we ons afvragen welk probleem we hiermee oplossen. En of we leraren en leerlingen hier echt mee helpen. Zij maken immers passend onderwijs.

Passend onderwijs is een ideaal dat we met z’n allen moeten waarmaken. Een beweging die tijd, moeite en aandacht vraagt. Daarin gaat (nog) niet alles goed en leren doet pijn. Overigens is dat van alle tijden. We kunnen doen alsof onderwijs voor passend onderwijs foutloos was, maar dat is niet waar. Ook voor passend onderwijs ging het soms mis. Zaten er kinderen thuis of kregen ze geen passend aanbod. Dit betekent niet dat passend onderwijs nu al een succes is. Of dat het niet beter kan of zelfs moet.

Passend onderwijs is ingewikkeld voor iedereen die hier een bijdrage aan levert. Het vraagt meer van leraren maar ook van schoolleiders en bestuurders. Er zijn plekken waar dit heel goed gaat. Waar leraren dingen doen met kinderen die ze daarvoor niet konden of deden. En er zijn scholen die al dan niet samen met collega’s oplossingen realiseren die ze jarenlang niet hebben kunnen vinden. Soms gaat dat gepaard met extra werkdruk. Vaak niet door meer leerlingen, maar doordat er iets anders van leraren wordt gevraagd. Passend onderwijs gaat immers ook over de afstemming tussen de behoefte van de leerling en het repertoire van leraren. Dat is vaak niet eenvoudig. Het zou mooi zijn als leerkrachten ook de tijd nemen en krijgen om te mogen ontdekken en leren.

Het is wel eenvoudig om kritiek te hebben op passend onderwijs. Constateren dat er nog kinderen thuis zitten, of dat het nog niet perfect is. Dat wordt het ook nooit. Want passend onderwijs is nooit af. Maar met eenzijdige kritiek op passend onderwijs doe je de inspanning die leraren, schoolleiders, bestuurders en iedereen die voor het samenwerkingsverband werkt, geleverd wordt te kort. En ontken je de stappen en stapjes die wel degelijk gezet worden. Soms groot, soms klein maar altijd dankzij de inzet van betrokken onderwijsmensen. Mensen met hart voor kinderen en leren, mensen die soms verschillen van opvatting over hoe we passend onderwijs het best kunnen vormgeven en mensen die elke dag werken aan passender onderwijs.

Wij stellen daarom voor kritisch te zijn, zonder te oordelen. Naar elkaar te blijven luisteren zodat we de problemen erkennen die zich voordoen. En niet te snel in vastgezette oordelen te vervallen. Zodat we samen blijven werken aan passende oplossingen voor leerlingen en leerkrachten. Daar gaat passend onderwijs immers over.

 

[custom-twitter-feeds]

Kinderen zijn net mensen. Ze groeien, ontwikkelen zich, hebben buien, talenten en hun eigen aardigheden.