Passend onderwijs is een levend verhaal!

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Om een indruk te geven zijn verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen.

Pilot Hoogbegaafdheid

SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Opting out leerwegondersteuning

SWV Sterk VO

Onderwijsjeugdhulp-
arrangement OPDC

SWV Passend Onderwijs Almere

Arrangement CBO Vooruitwerklab

SWV IJssel Berkel

tegel5

Impulsklas

SWV PO de Meierij

KanZklas

SWV Passend PO Noord-Kennemerland

Trajectplusklas HAVO/VWO

SWV vo Noord-Kennemerland

Inloop jeugdhulp op school

SWV Passend Onderwijs IJmond

1 2 >